9 ianuarie 2018

Proiecte

Care sunt caracteristicile comune ale acestor proiecte?

  1. Sunt aliniate cu obiectivele orașului: deschidere, participare, inovare, conectare și asumarea responsabilității;

  2. Echipa de proiect promovează principii etice;

  3. Dezvolta sinergia dintre diverși stakeholderi și resurse ale orașului;

  4. Implementează un sistem, cu ajutorul tehnologiei;